EULA

Registracijos duomenys yra saugomi Asociacijos RC-CARS, niekam kitam neplatinami ar neperduodami.

Sutinku, kad Asociacija RC-CARS atvaizduotų mano vardą, pavardę, miestą ir turimą varžybinį inventorių www.rc-cars.lt tinklalapyje, Facebook grupėje ir puslapyje rc-cars.lt. Neprieštarauju, kad Asociacijos Prezidentas Igoris Vilčinskas, kaups ir saugos mano duomenys, naudos juos naujienlaiškių siuntimui, ar informacijos perdavimui.

Sutinku, būti atsitiktinai atvaizduotas vaizdo medžiagoje, kuri užfiksuojama Asociacijos RC-CARS renginių metu. Vaizdo medžiaga yra platinama Asociacijos svetainėje bei Facebook puslapyje ir grupėje.

Norint panaikinti savo duomenys, atvaizduojamus minėtose tinklalapiuose, prašome susisiekti.


© Aidas Vaičiukynas 2016 - 2024