Reglamentas

Lietuvos radijo bangomis valdomų bekelės automodelių čempionato reglamentas

1 Bendroji dalis

1.1 Įvadas

– Reglamentas sudarytas, vadovaujantis ankstesniais Lietuvos radijo bangomis valdomų bekelės automodelių čempionatų reglamentais, Europos radijo bangomis valdomų automodelių federacijos EFRA taisyklėmis (www.efra.ws) ir JAV / Kanados radijo bangomis valdomų automodelių varžybas reguliuojančios institucijos ROAR taisyklėmis (www.roarracing.com)
– Reglamentą patvirtino asociacija „RC-CARS“.
– Jei prireiktų, organizatoriai turi teisę papildyti ar pakeisti šias taisykles, likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki varžybų, apie tai paskelbę tinklalapyje www.rc-cars.lt.

1.2 Varžybų kalendorius ir vieta

– Jeigu (teisėjo sprendimu) dėl oro sąlygų varžybų rengti negalima, jos gali būti perkeltos į kitą vietą ar atšauktos, apie tai paskelbiant ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki renginio pradžios.

1.3 Čempionato dalyvių automodelių klasės, trumpas jų aprašas

Klasė/ modelio tipas 1/8 Buggy Electric  1/8 Open 1/5 Petrol
1/10 Open
Buggy X X X X
Truggy X X X
Monster X X X
Shortcourse X X X

X – nurodo modelio tipą, kuris gali dalyvauti toje klasėje.

 

1/8 Electric klasė skirta 1/8 mastelio „buggy“ tipo modeliams su elektriniais varikliais.

1/8 Open  klasė skirta 1/8 mastelio „buggy“,„truggy“,  „monster“ ir „shortcourse“ tipo modeliams su elektriniais ar vidaus degimo varikliais (Klasė rekomenduojama ir tiems, kas nori staruoti  su 1/8 mastelio modeliu (t.y. ne begginer klasėje)).

1/5-1/6 Petrol klasė skirta visų tipų 1/6 – 1/5 mastelio modeliams su benzininiais vidaus degimo varikliais.

1/10 Open klasė skirta 1/10 mastelio „buggy“,„truggy“,  „monster“ ir „shortcourse“ tipo modeliams su elektriniais ar vidaus degimo varikliais.

– Kiekvienos atskiros klasės automodelių varžybos vyks, jei susirinks ne mažiau kaip 5 tos klasės dalyviai. Nesusirinkus pakankamam dalyvių skaičiui, teisėjo sprendimu, dalyviams gali būti leista dalyvauti panašios klasės važiavimuose arba tos klasės varžybos tiesiog nebus organizuojamos. Sezono metu, atsiradus naujos klasės poreikiui, ji gali būti suformuota tik tuo atveju, jei ankstesnį sezoną varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 5 dalyviai su panašaus tipo modeliais.
– Organizatoriai pasilieka teisę panaikinti bet kurią klasę bet kuriuo sezono metu, jei nesusirenka minimalus reikalaujamas dalyvių skaičius.

1.3 Dalyvių registracija ir starto mokesčiai

– Registruotis varžyboms reikia interneto svetainėje „www.rc-cars.lt“. Dalyvių registracija baigiasi likus dviem dienoms iki varžybų (varžybų savaitės ketvirtadienį, 24:00).

1.3.1 Starto (dalyvio) mokesčiai:

Klasė Suaugusiems Jaunimui iki 18 metų
1/5-1/6 Petrol
30,00 € 25,00 €
1/8 Electric
1/8 Open
25,00 € 20,00 €
1/10 Open 20,00 € 15,00 €
 Transponderio nuoma 10,00 € 10,00 €

1.4 Įskaitos taškai ir apdovanojimai

– Bus apdovanojami kiekvienos klasės dalyviai, varžybų etapuose užėmę tris pirmąsias vietas. Jei klasėje leista važiuoti mažiau kaip 5 dalyviams, apdovanojamas tik pirmos vietos laimėtojas.
– Į čempionato įskaitą įtraukiamos ir apdovanojamos visos klasės, kurių varžybos vyks bent keturiuose iš šešių etapų.
– Kiekvienų varžybų metu taškai bus skiriami tokia tvarka:

Vieta Taškai Vieta Taškai Vieta Taškai Vieta Taškai
1 75 11 49 21 39 31 29
2 71 12 48 22 38 32 28
3 67 13 47 23 37 33 27
4 63 14 46 24 36 34 26
5 61 15 45 25 35 35 25
6 59 16 44 26 34 36 24
7 57 17 43 27 33 37 23
8 55 18 42 28 32 38 22
9 53 19 41 29 31 39 21
10 51 20 40 30 30 40 20

– Paskutinių varžybų metu bus nustatyti čempionato nugalėtojai.
– Iš 6 etapų 4 bus įskaitiniai. Jeigu keli dalyviai surinko vienodą taškų skaičių, tuomet aukštesnę vietą užima tas, kuris etapų metu yra užėmęs aukštesnę vietą. Jeigu ir tokiu atveju lygiosios, tuomet lyginami ir neįskaitinių etapų rezultatai. O jei ir tokiu atveju lygiosios, aukštesnę vietą užims sportininkas, paskutiniame etape užėmęs aukštesnę vietą.
– Bekelės sezono uždarymo šventės metu bus apdovanoti tris pirmąsias įskaitinių čempionato klasių vietas užėmę sportininkai, jeigu bent 5 tų klasių dalyviai dalyvavo 4-iose iš 5-ių varžybų.

2 Varžybų eiga

2.1 Kvalifikaciniai važiavimai

– Teisėjai savo nuožiūra suskirsto dalyvius į grupes po ne daugiau kaip 12 dalyvių, jei įmanoma, po vienodai dalyvių kiekvienoje grupėje. Kiekviena grupė važiuoja po 3 kvalifikacinius važiavimus po 5 min.
– Likus 3 min. iki starto, duodamas signalas, dalyviai gali užvesti modelius ir važiuoti apšilimo ratus.
– Likus maždaug 1 min. iki starto, galima papildyti kuro atsargas ir važiuojama toliau.
– Kvalifikacinių važiavimų startas bus „plaukiančiojo“ tipo, t.y., davus starto signalą, kiekvieno vairuotojo laikas pradedamas skaičiuoti individualiai, kai modelis kirs starto liniją (tačiau ne vėliau kaip praėjus 60 sek. po starto signalo).
– Pasibaigus važiavimo laikui ir teisėjams davus ženklą, pradėtas važiuoti ratas turi būti užbaigtas.
– Po kiekvieno kvalifikacinio etapo visi vienos klasės dalyviai išrikiuojami eilės tvarka pagal tame etape pasiektus rezultatus. 1 vietą užėmęs dalyvis gauna 1 tašką, 2 vietą – 2 taškus ir t.t. Nenuvažiavę nei vieno pilno rato dalyviai gauna vienu tašku daugiau nei mažiausiai ratų nuvažiavęs dalyvis.
– Iš 3-jų kvalifikacijos etapų įskaitiniai yra 2 geriausi rezultatai. T.y., bus sudedami dviejų kvalifikacijos etapų, kurių metu surinkta mažiausiai taškų (užimta kuo aukštesnė vieta), taškai. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienodą taškų skaičių, bus lyginami geriausi kvalifikacinių važiavimų rezultatai, t.y. nuvažiuotas ratų skaičius ir finišo laikas.

2.2 Finalinių važiavimų tvarka (nitro ir benzininiai modeliai)

– Jeigu yra ne daugiau kaip 12 tos pačios klasės dalyvių, visi jie patenka į finalą.
– Jeigu yra 13-24 tos pačios klasės dalyviai, visi jie važiuoja pusfinaliuose. A pusfinalyje dalyvauja kvalifikacijų metu užėmusieji nelygines vietas (1, 3, 5 ir t.t.), B pusfinalyje – užėmusieji lygines vietas (2, 4, 6 ir t.t.). Iš kiekvieno pusfinalio į finalą patenka pirmas 5 vietas užėmę dalyviai ir 2 dalyviai pagal važiavimo rezultatus.
– Jeigu yra 13-15 tos pačios klasės dalyvių, teisėjai gali priimti sprendimą varžybas vykdyti tokia tvarka: 1-3 vietas kvalifikacijoje užėmusieji dalyviai patenka į finalą, 4-15 vietas užėmusieji dalyviai važiuoja pusfinalyje. Pirmas 9 vietas pusfinalyje užėmę dalyviai patenka į finalą.
– Jeigu yra 25-40 tos pačios klasės dalyvių, kvalifikacijoje užėmę 1-16 vietas patenka į A ir B pusfinalius. 17-40 vietas užėmę dalyviai patenka į A ir B ketvirtfinalius. Ketvirtfinaliuose pirmas 4 vietas užėmę dalyviai patenka į A ir B pusfinalius ir prisijungia prie 8 tiesiogiai į pusfinalį patekusių dalyvių. Iš kiekvieno pusfinalio į finalą patenka pirmas 5 vietas užėmę dalyviai ir 2 dalyviai pagal važiavimo rezultatus.
– Jeigu yra 25-28 tos pačios klasės dalyviai, teisėjai gali priimti sprendimą varžybas vykdyti tokia tvarka: kvalifikacijoje užėmę 1-16 vietas patenka į A ir B pusfinalius. 17-28 vietas užėmę dalyviai patenka į ketvirtfinalį. Ketvirtfinalyje 1, 3, 5, 7 vietas užėmę dalyviai patenka į A pusfinalį, 2, 4, 6, 8 į B pusfinalį ir prisijungia prie 8 tiesiogiai į pusfinalį patekusių dalyvių. Iš kiekvieno pusfinalio į finalą patenka pirmas 5 vietas užėmę dalyviai ir 2 dalyviai pagal važiavimo rezultatus

1/8 Nitro ir 1/5-1/6 Petrol klasių finale važiuojama 30 min., pusfinalyje ir ketvirtfinalyje po 15 min.

– Finalinių važiavimų masinis startas bus iš trasoje pažymėtų starto pozicijų.
– Likus 5 min. iki starto, duodamas signalas, dalyviai gali užvesti modelius ir važiuoti apšilimo ratus.
– Likus 1 min. 30 sek. iki starto, baigiami važinėjimai, pradėtas važiuoti ratas gali būti užbaigtas. Papildomos kuro atsargos ir modelis pastatomas į starto poziciją maždaug 30° kampu į važiavimo pusę, tai padaro kiekvieno dalyvio mechanikas. Eiliškumas pagal kvalifikacinio arba prieš tai buvusio finalinio važiavimo (pusfinalio, ketvirtfinalio) metu užimtas vietas.
– Likus 30 sek. iki starto, nespėję užimti startinių pozicijų modeliai į starto vietas nebus įleidžiami, o startuoti galės tik iš techninio aptarnavimo vietos, praleidę iš starto pozicijų startavusius modelius.

– Mechanikams į starto vietą leidžiama atsinešti tik kuro papildymo įrangą ir įrankį, skirtą kuro mišiniui reguliuoti.
– Likus 10 sek. iki starto, pradedama nuleidinėti vėliava; iki galo ji nuleidžiama likus 5 sek. iki starto. Tuo metu visi mechanikai turi padėti modelius į starto pozicijas ir atsitraukti 1 metrą nuo modelio.

– Jeigu modelis užgeso, likus mažiau nei 30 sek iki starto, mechanikas, netrukdydamas kitiems, privalo pašalinti modelį iš trasos į techninio aptarnavimo vietą. Modelis gali startuoti tik iš techninio aptarnavimo vietos, praleidęs iš starto pozicijų startavusius modelius.
– Vėliavos pakėlimas yra signalas startuoti.
– Dalyviui, pradėjusiam važiuoti anksčiau negu duodamas startas, skiriama „Stop&Go“ bauda. Didžiausia galima bauda: 10 sek.
– Pasibaigus važiavimo laikui ir teisėjams davus ženklą, pradėtas važiuoti ratas turi būti užbaigtas.

2.3 Finalinių važiavimų tvarka (elektriniai modeliai)

– Finalinės grupės sudaromos iš 12 dalyvių (arba likučio paskutinėje grupėje). T.y., 1-12 vietas kvalifikacijoje užėmę dalyviai patenka į A finalinę grupę, 13-24 vietas kvalifikacijoje užėmę dalyviai patenka į B finalinę grupę ir t.t.
– Visos grupės važiuoja po 3 kartus, iš jų 2 geriausi rezultatai skaičiuojami vietai nustatyti.
– Vietai nustatyti bus naudojama taškų sistema. Finaliniame važiavime 1 vietą užėmęs dalyvis gauna 1 tašką, 2 vietą – 2 taškus ir t.t. Bus sudedami dviejų važiavimų, kuriose buvo gauta mažiausiai taškų (užimta kuo aukštesnė vieta), taškai. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą užims aukštesnę vietą užėmęs dalyvis (pvz., 1+4 yra geriau nei 2+3). Jei ir tokiu atveju lygu, bus lyginami geriausi įskaitinių važiavimų rezultatai, t.y. nuvažiuotas ratų skaičius ir finišo laikas. Jei ir tokiu atveju lygu, lyginami abiejų įskaitinių važiavimų rezultatai.

1/8 Electric ir Open klasių finaluose važiuojama po 10 min.
– 1/10 elektrinių modelių klasių finaluose važiuojama po 7 min.

– Finalinių važiavimų masinis startas bus iš trasoje pažymėtų starto pozicijų F1 gardele. Iš 1 vietos grupėje startuojantis dalyvis prieš pirmą finalinį važiavimą gali pasirinkti pusę (kairę ar dešinę), kuri galios ir likusiems važiavimams.
– Likus 3 min. iki starto, duodamas signalas, dalyviai gali modelius išbandyti, pareguliuoti trasoje.
– Likus 1 min. 30 sek. iki starto, baigiami važinėjimai, pradėtas važiuoti ratas gali būti užbaigtas. Modelis pastatomas į starto poziciją. Eiliškumas pagal kvalifikacijoje užimtas vietas.

– Likus 30 sek. iki starto, nespėję užimti startinių pozicijų modeliai į starto vietas nebus įleidžiami, o startuoti galės tik iš techninio aptarnavimo vietos, praleidę iš starto pozicijų startavusius modelius.
– Likus 30 sek. iki starto, modeliams draudžiama pajudėti iš startinės pozicijos. Šios taisyklės nesilaikančiam dalyviui gali būti skirta „Stop &Go“ bauda.
– Likus 10 sek. iki starto, prasideda garsiniai signalai (pyptelėjimai). Jie duodami likus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sekundėms ir startas duodamas ilgu garsiniu signalu.

– Dalyviui, pradėjusiam važiuoti anksčiau negu duodamas startas, skiriama „Stop&Go“ bauda. Didžiausia galima bauda: 10 sek.
– Pasibaigus važiavimo laikui ir teisėjams davus ženklą, pradėtas važiuoti ratas turi būti užbaigtas.

2.4 Klasių važiavimų trukmė

Klasė Kvalifikacijų trukmė
Kvalifikaciniai važiavimai
Finalų trukmė Finaliniai važiavimai
1/8 Electric 5 min. 2 kart. 10 min. 3 kart.
1/8 Open 5 min. 2 kart. 10 min. 3 kart.
1/5 – 1/6 Petrol
5 min. 2 kart. 30 min. 1 kart.
1/10 Open 5 min. 2 kart.  7 min. 3 kart.

2.5 Bendros varžybų ir važiavimų taisyklės

– Treniruotės varžybų metu galimos tik tam tikram pogrupiui numatytu laiku.
– Varžybose bus naudojama „Mylaps RC4“ laiko matavimo įranga. Dalyviams rekomenduotina turėti asmeninius transponderius („AMBrc DP PT“, „MYLAPS RC4 Hybrid“, „MYLAPS RC4“). Neturintieji savo transponderių, galės išsinuomoti juos iš varžybų organizatorių.
– Transponderiai pritvirtinami prie modelių prieš prasidedant kvalifikaciniams važiavimams. Praradęs, pametęs ar sulaužęs išsinuomotą transponderį dalyvis varžybų organizatoriams kompensuoja jo vertę (100 €).
– Patikrinimo metu pagal teisėjų nurodymus modeliai po vieną prastumiami pro laiko skaičiavimo įrangos daviklį.
– Naudojant asmeninį transponderį, organizatoriai neatsako už sklandų jo veikimą. Organizatoriai neatsako už netinkamą išnuomoto transponderio prijungimą prie maitinimo šaltinio.

– Važiavimo metu modeliui galima užsukti į aptarnavimo vietą įsipilti kuro. Pildant kuro atsargas modelis turi būti padėtas ant specialiai tam skirtos sijos taip, kad visi 4 jo ratai kybotų ore, o pats modelis netrukdytų važiuoti kitiems modeliams.
– Užgesusį ar sugedusį modelį maršalas privalo atnešti į techninio aptarnavimo vietą. Bet kokie darbai trasoje draudžiami. Mechanikui griežtai draudžiama pačiam atnešti modelį iš trasos, išskyrus finalinio važiavimo starto metu, jam užgesus. Po užgesimo užvestu ar suremontuotu modeliu varžybas pratęsti galima tik iš techninio aptarnavimo zonos („pit stop“), o ne vietos, kurioje jis užgeso ar sugedo ar kurios nors kitos trasos vietos.
– Sugedus modeliui, varžybos nebus stabdomos ar atidedamos.
– Iki finalo ar pusfinalio starto likus ne mažiau kaip 30 sekundžių, bet kuris važiavimo dalyvis turi teisę pareikalauti 10 minučių atidėti startą, kad galėtų pašalinti modelio ar aparatūros gedimus. Prieš kiekvieną pusfinalį ir finalą startas gali būti atidedamas tik vieną kartą. Pasibaigus atidėjimo laikui, starto procedūra pradedama iš naujo. Startą atidėjęs dalyvis startuoja iš paskutinės pozicijos arba, jei nespėja, iš techninio aptarnavimo zonos („pit stop“).
– Visų elektrinių klasių modelių dalyviams pareikalauti 10 minučių starto atidėjimą, galima tik paskutinio (3) finalinio važiavimo metu. Tai reiškia, kad prieš 1 bei 2 finalinį važiavimą negalima reikalauti 10 minučių atidėti startą.

2.6 Bendra trasos tvarka

– Trasoje draudžiama šiukšlinti, vaikščioti, važinėti dviračiais ar kitaip gadinti trasą bei jos įrengimus.
– Trasos lankytojams leidžiama stebėti varžybas tik iš specialiai jiems skirtos pakylos.

2.7 Techninis patikrinimas

– Bet kuriuo metu po važiavimų modeliai gali būti paimti techniniam patikrinimui atlikti.
– Po finalinio važiavimo modeliai pateikiami teisėjams techninei apžiūrai atlikti.
– Teisėjas gali paprašyti dalyvių, kurių modeliai varomi elektriniais varikliais, išimti variklį ir pateikti techniniai apžiūrai. Dalyviui nesutikus, jis gali būti diskvalifikuotas.
– Nustačius, kad modelis neatitinka reikalavimų, vairuotojo rezultatai bus anuliuojami ir jam bus draudžiama toliau dalyvauti čempionate.
– Išmatavus kuro bako talpą ir aptikus, kad jis per didelis, prieš matuojant antrąkart, leidžiama palikti baką atvėsti 15 minučių.
– Bet kokie neaiškumai turi būti sprendžiami prieš varžybas, savanoriškai pateikiant modelį varžybų teisėjams patikrinti.
– Jeigu neatitikimų rasta prieš varžybas, galima daryti pakeitimus ir pateikti modelį patikrinti dar kartą.
– Jeigu nustatyti neatitikimai atsirado dėl susidūrimo, rezultatai anuliuojami nebus.

2.8 Maršalavimas

– Kiekvienas dalyvis privalo atlikti maršalo pareigas kitų grupių važiavimų metu pagal nustatytą tvarkaraštį.
– Važiavimo metu maršalas privalo palaikyti tvarką savo trasos sektoriuje (apsivertusius ar iš trasos išlėkusius modelius pastatyti atgal į trasą, pašalinti smulkius važiuojančių modelių defektus (pvz., kėbulo sulinkimo ir trukdymo važiuoti atveju ar pan.). Atlikdamas maršalo pareigas, dalyvis pirmiausiai turi rūpintis savo saugumu ir stengtis netrukdyti važiuoti kitiems modeliams.

1/5-1/6 Petrol klasės modelių važiavimų metu gali maršalauti tik vyresni nei 16 metų dalyviai.

– Jei dėl dalyvavimo keliose klasėse vairuotojas maršalauti negali, jis privalo pasirūpinti, kad kitas asmuo maršalautu už jį.

– Maršalas privalo užimti savo vietą, likus 3 minutėms iki kito važiavimo.
– Dalyviui vengiant maršalauti, bus skiriamos baudos, atimant vieną ratą iš geriausio važiavimo rezultato.

2.9 Saugumas

– Siekiant sumažinti pavojų susižeisti prisilietus prie judančių ar karštų modelio detalių, maršalams turi būti suteikiamos apsauginės pirštinės.
– Maršalo pareigas atliekantis asmuo privalo apsirengti signalinę liemenę ir užsidėti pirštines.
– Lenktynių metu trasoje gali būti tik iš anksto paskirti maršalai.
– Vaikams iki 12 metų amžiaus maršalauti griežtai draudžiama.
– Pašaliniams asmenims įžengti į trasą griežtai draudžiama.

2.10 Protestai

– Protestą pateikti turi teisę tik varžybose dalyvaujantys vairuotojai.
– Protestai pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 20 minučių po rezultatų paskelbimo, paliekant 50 eurų užstatą. Taip pat galima pranešti teisėjui apie ketinimą rašyti protestą ir paprašyti daugiau laiko skundui deramai suformuluoti.
– Protestas bus nagrinėjamas varžybų teisėjų; jį patenkinus, užstatas bus grąžintas.
– Priešingu atveju užstatas grąžinamas nebus.

2.11 Netoleruotini veiksmai ir nuobaudos

– Varžybų metu draudžiama naudoti atbulinę eigą.
– Nesportinis vairavimas (kampų kirtimas, tyčinis atsitrenkimas, nekorektiškas elgesys kitų dalyvių atžvilgiu).
– Važiavimas priešinga kryptimi.
– Kuro užpylimas ne aptarnavimo zonoje („pit stop‘uose“).
– Modelio taisymas trasoje.
– Vengimas spausti stabdį, maršalui atverčiant modelį.
– Dalyvio vengimas maršalauti.
– Oficialių taisyklių nepaisymas.
– Nekorektiškas elgesys kitų dalyvių ar organizatorių atžvilgiu.

– Už nusižengimus gali būti skiriamos šios nuobaudos:
Įspėjimas,
„Stop&Go“* bauda,
„Stop&Go“* bauda iki 10 sekundžių,
Koreguojamas rezultatas atsižvelgiant į nusižengimą (pvz. prie rezultato pridedama 10 sek., iš rezultato atimamas 1 ratas).
Koreguojamas geriausias rezultatas (pvz. už vengimą maršalauti iš rezultato atimamas 1 ratas).
Dalyvis diskvalifikuojamas.

*„Stop&Go“ bauda reiškia, jog privaloma įvažiuoti į boksus („pit stop“), juose modelis privalo visiškai sustoti arba stovėti teisėjo paskirtą laiką ir važiuoti toliau. Baudos atlikimo metu modelis negali būti aptarnaujamas.

3 Techniniai reikalavimai

3.1 1/8 Nitro Buggy

3.1.1 Bendri matmenys

– 1/8 Nitro truggy, monster ir shortcourse tipo modeliams netaikomi parametrų (ilgio, pločio, ratų bazės ir t.t.) apribojimai.

Parametras Riba Reikšmė
Ilgis Maksimaliai 550 mm
Plotis Maksimaliai 310 mm
Aukštis (matuojamas visiškai prie žemės prispaudus važiuoklę) Maksimaliai 250 mm
Ratų bazė Maksimaliai 330 mm
Minimaliai 270 mm
Svoris Minimaliai 3200 g
Ratlankiai Montavimo skersmuo Minimaliai 79,00 mm
Maksimaliai 83,50 mm
Visas skersmuo Maksimaliai 88,50 mm
Plotis Maksimaliai 47,00 mm
Padangos (guma) Skersmuo Maksimaliai 120,00 mm
Minimaliai 109,00 mm
Plotis Maksimaliai 46,99 mm
Galinis aptakas (spoileris) Bendrai Ilgis Maksimaliai 92,07 mm
Aukštis Maksimaliai 60,33 mm
Pločio tiesė * Maksimaliai 85 mm
Plotis Maksimaliai 217 mm

*Pločio tiesė – atstumas (aptako padėtis šonu į jus) tarp žemiausio aptako taško kairėje pusėje ir aukščiausio taško dešinėje pusėje.

3.1.2 Variklis

– Ne didesnio negu 3,5 cm³/0,214 kub. colių tūrio vidaus degimo varikliai*. Paklaidos neleistinos.
– Kuro bako talpa iki karbiuratoriaus: ne didesnė kaip 125 ml (įskaitant visus padavimo vamzdelius/žarneles ir filtrą). Kuro bako talpa specialiu matuojamuoju cilindru gali būti pamatuota bet kuriuo varžybų momentu.
– Draudžiama pakeisti kuro bako talpą, įdedant kokį nors nepritvirtintą pašalinį objektą.
– Visų modelių sankaba ir stabdžiai turi būti tokie, kad, esant laisviems variklio sūkiams, modelis nevažiuotų.

* Dalyviams leidžiama naudoti didesnio negu 3,5 cm³/0,214 kub. colių tūrio variklius tuo atveju, jeigu jų modelis buvo komplektuojamas su tokiu varikliu (RTR tipo modeliai).

3.1.3 Duslintuvas

– Kiekvieno atskiro modelio garsas (matuojant 10 metrų atstumu) negali būti didesnis negu 83 decibelai.
– Varžybų teisėjai bet kuriuo varžybų momentu gali pamatuoti modelio skleidžiamą garsą.
– Matuojama varžybų teisėjų pasirinktais prietaisais.
– Jeigu duslintuvas buvo pažeistas ar atitrūko nuo modelio, dalyviui draudžiama lenktyniauti iki gedimas bus pašalintas.
– Naudoti savo darbo duslintuvą draudžiama.

-Vidaus degimo variklius leidžiama šildyti, tik tam skirtais šildytuvais ( komerciniais fenais ar panašiais įrenginiais, šildyti variklius draudžiama).

-Duslintuvas privalo turėti EFRA homologaciją.

3.1.4 Padangos

– Visos padangos privalo būti guminės ir pritaikytos tik to mastelio ir tos klasės modeliams.
– Jokie papildomi sukibimui padidinti skirti elementai negali būti priklijuoti ar persmeigti per padangą iš vidaus ar išorės.

3.1.5 Kuras

– „1/8 Nitro“ modelių kuro sudėtyje gali būti tik šių medžiagų: metanolio, nitrometano, dažiklio ir alyvos (tepalo).
– Galima nitrometano dalis kure: 16-25%.

 

3.2 1/8  Electric Buggy

3.2.1 Bendri matmenys

– 1/8 Electric truggy, monster ir shortcourse tipo modeliams netaikomi parametrų (ilgio, pločio, ratų bazės ir t.t.) apribojimai.

Parametras Riba Reikšmė
Ilgis (B) Maksimaliai 730 mm
Plotis Maksimaliai 310 mm
Aukštis (matuojamas visiškai prie žemės prispaudus važiuoklę) Maksimaliai 250 mm
Ratų bazė (A) Maksimaliai 330 mm
Minimaliai 270 mm
Svoris Minimaliai 3200 g
Padangos Montavimo skersmuo Minimaliai 79,00 mm
Maksimaliai 83,50 mm
Visas skersmuo Maksimaliai 88,50 mm
Plotis Maksimaliai 44,45 mm
Ratlankiai Skersmuo Maksimaliai 119,38 mm
Minimaliai 109,22 mm
Plotis Maksimaliai 46,99 mm
Galininis aptakas (spoileris) Bendrai Ilgis Maksimaliai 92,07 mm
Aukštis Maksimaliai 60,33 mm
Pločio tiesė * Maksimaliai 85 mm
Plotis Maksimaliai 217 mm

*Pločio tiesė – tai atstumas (aptako padėtis šonu į jus) tarp žemiausio aptako taško kairėje pusėje ir aukščiausio taško dešinėje pusėje.

3.2.2 Varikliai

– Galima naudoti variklius su sensoriumi ir be jo.
– Didžiausias variklio ilgis – 77 mm, matuojant nuo priekinės plokštumos iki galinės briaunos (neskaitant ašelės, kontaktų ir t.t.)
– Didžiausias variklio skersmuo – 42 mm (neskaitant aušinimo elementų).
– Varikliai negali būti perdaryti, turi būti su originaliomis gamintojo žymomis.

3.2.3 Akumuliatoriai

– Leidžiama naudoti NiCd, NiMh, LiPo ir LiFe tipo akumuliatorius.
– NiCd ir NiMh 12 Sub-C akumuliatorius, kurių bendra didžiausia leistinoji įtampa 14,4 volto. Arba 2*7,2 volto nuosekliai sujungtus akumuliatorius.
– LiPo atveju leidžiama naudoti vieną akumuliatorių, sudarytą iš 4 nuosekliai sujungtų elementų, kurių bendra vardinė įtampa 14,8 volto, arba 2 nuosekliai sujungtus akumuliatorius (2*7,4 volto), tačiau jie turi būti to paties gamintojo, talpos ir modelio. Lygiagretus jungimas neribojamas.
– LiFe atveju leidžiama naudoti vieną akumuliatorių, sudarytą iš 4 nuosekliai sujungtų elementų, kurių bendra vardinė įtampa 13,2 volto, arba 2 nuosekliai sujungtus akumuliatorius (2*6,6 volto), tačiau jie turi būti to paties gamintojo, talpos ir modelio. Lygiagretus jungimas neribojamas.

3.2.4 Padangos

– Visos padangos privalo būti guminės ir pritaikytos tik to mastelio ir tos klasės modeliams.
– Jokie papildomi sukibimui padidinti skirti elementai negali būti priklijuoti ar persmeigti per padangą iš vidaus ar išorės.

 

3.3 1/8 Open

3.3.1 Bendri matmenys

– 1/8 buggy tipo modeliams taikomi 1/8 Electric Buggy klasės reikalavimai.

– 1/8 truggy, monster ir shortcourse tipo modeliams netaikomi parametrų (ilgio, pločio, ratų bazės ir t.t.) apribojimai.

3.3.2 Varikliai

Elektriniai

– Galima naudoti variklius su sensoriumi ir be jo.
– Didžiausias variklio ilgis – 77 mm, matuojant nuo priekinės plokštumos iki galinės briaunos (neskaitant ašelės, kontaktų ir t.t.)
– Didžiausias variklio skersmuo – 42 mm (neskaitant aušinimo elementų).

– Varikliai negali būti perdaryti, turi būti su originaliomis gamintojo žymomis.

Vidaus degimo

-Dalyviams leidžiama naudoti didesnio negu 3,5 cm³/0,214 kub. colių tūrio variklius.
– Kiekvieno atskiro modelio garsas (matuojant 10 metrų atstumu) negali būti didesnis negu 83 decibelai.
– Varžybų teisėjai bet kuriuo varžybų momentu gali pamatuoti modelio skleidžiamą garsą.
– Matuojama varžybų teisėjų pasirinktais prietaisais.
– Jeigu duslintuvas buvo pažeistas ar atitrūko nuo modelio, dalyviui draudžiama lenktyniauti iki gedimas bus pašalintas.
– Naudoti savo darbo duslintuvą draudžiama.

-Vidaus degimno variklius leidžiama šildyti, tik tam skirtais šildytuvais ( komerciniais fenais ar panašiais įrenginiais, šildyti variklius draudžiama).

3.3.3 Padangos

– Visos padangos privalo būti guminės ir pritaikytos tik to mastelio ir tos klasės modeliams.
– Jokie papildomi sukibimui padidinti skirti elementai negali būti priklijuoti ar persmeigti per padangą iš vidaus ar išorės.

3.3.4 Akumuliatoriai

– Leidžiama naudoti NiCd, NiMh, LiPo, LiPoHV ir LiFe tipo akumuliatorius.
– 1/8 Buggy ir 1/8 Truggy tipo modeliams akumuliatorių didžiausia leistinoji įtampa 4S (16,8) voltų arba LiPoHV 4S (17,4) voltų.
– RTR komplektacijos ir 1/8 Monster tipo modeliams akumuliatorių didžiausia leistinoji įtampa 4S (16,8) – 6S (22,2) voltų arba LiPoHV 4S (17,4) – 6S (22,8) voltų.

3.3.5 Kuras

– „1/8 Nitro“ modelių kuro sudėtyje gali būti tik šių medžiagų: metanolio, nitrometano, dažiklio ir alyvos (tepalo).
– Galima nitrometano dalis kure: 16-25%.

3.3.6 Vairuotojai

-Šioje klasėje galima dalyvauti tiek naujiems, tiek patyrusiems vairuotojiems, norint varžytis nestandartiniu “buggy”  tipo modeliu.

-Šioje klasėjė rekomenduojama dalyvauti nepatyrusiems vairuotojams (ir su “buggy” tipo modeliais), kurie nori pradėti karjerą su 1/8 mastelio modeliu.

3.4 1/10 Electric klasės (1/10 Open, 1/10 Electric Modified 2/4 WD, 1/10 Electric Beginner).

3.4.1 Bendros nuostatos

– Varžybose galima dalyvauti su 2 ir 4 ratais varomais modeliais.

3.4.2 Bendri matmenys.

– 1/10 Open klasėje truggy, monster tipo modeliams netaikomi parametrų (ilgio, pločio, ratų bazės ir t.t.) apribojimai.

 

Parametras Riba Reikšmė
Ilgis (B) Maksimaliai 457,2 mm
Plotis Maksimaliai 250 mm
Aukštis Maksimaliai 203,2 mm
Ratų bazė (A) Maksimaliai 292 mm
Minimaliai 229 mm
Svoris 2WD Minimaliai 1499 g
4WD 1613 g
Ratlankiai Montavimo skersmuo Maksimaliai 55,88 mm
Minimaliai 41,275 mm
Visas skersmuo Maksimaliai 61,468 mm
Plotis Maksimaliai 38,1 mm
Padangos Skersmuo Maksimaliai 90 mm
Plotis Maksimaliai 44,45 mm
Galinis sparnas Pločio tiesė * Maksimaliai 76,2 mm
Bendri šoniniai matmenys Ilgis Maksimaliai 100 mm
Ilgis Maksimaliai 50 mm
Plotis Maksimaliai 177 mm
Priekinis sparnas Pločio tiesė * Maksimaliai 63,5 mm
Bendri šoniniai matmenis Ilgis Maksimaliai 69,85 mm
Ilgis Maksimaliai 19,05 mm
Plotis Maksimaliai 127 mm

* – Pločio tiesė – tai atstumas (aptako padėtis šonu į jus) tarp žemiausio aptako (spoilerio) taško kairėje pusėje ir aukščiausio taško dešinėje pusėje.

– „1/10 Short Course“ tipo modeliams draudžiama naudoti bet kokį priekinį ar galinį prispaudžiamąjį aptaką (sparną).
– Draudžiami savadarbiai, pjaustyti ar kitaip modifikuoti ratlankiai bei padangos.
– „1/10 Short Course“ tipo modelio kėbulas (žiūrint iš viršaus) turi visiškai uždengti ratus. Ratai negali kyšoti iš po kėbulo.
– „1/10 Short Course“ tipo modeliai privalo būti su priekiniu ir galiniu buferiais. Buferiai negali būti pagaminti iš metalo ar kitos kietos medžiagos ir negali turėti aštrių kampų.

3.4.4 Akumuliatoriai

– Leidžiama naudoti NiCd, NiMh, LiPo, LiPoHV ir LiFe tipo akumuliatorius.
– NiCd ir NiMh 6 Sub-C akumuliatorių bendra didžiausia leistinoji įtampa 7,2 voltų.
– LiPo atveju leidžiama naudoti vieną akumuliatorių, sudarytą iš 2 nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų, kurių bendra vardinė įtampa 7,4 voltų, o maksimali 8,4 voltų.
– LiPoHV atveju leidžiama naudoti vieną akumuliatorių, sudarytą iš 2 nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų, kurių bendra vardinė įtampa 7,6 voltų, o maksimali 8,7 voltų.
– LiFe atveju leidžiama naudoti vieną akumuliatorių, sudarytą iš 2 nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų, kurių bendra vardinė įtampa 6,6 voltų.

3.4.5 Varikliai

– Varikliai turi būti neardyti, su gamykliniais lipdukais.
Leidžiami visi elektriniai 540 – 550 dydžio varikliai, kurie yra leidžiami EFRA homologacijos.

3.4.6 Padangos

– Visos padangos privalo būti guminės ir pritaikytos tik to mastelio ir tos klasės modeliams.
– Jokie papildomi sukibimui padidinti skirti elementai negali būti priklijuoti ar persmeigti per padangą iš vidaus ar išorės.
– Negalimos jokios važiuoklės praplatinimo ar važiuoklės bazės ilginimo modifikacijos.
– ShortCourse, Desert Buggy ir kitų panašaus tipo modelių padangų tipas ir mastelis turi išlikti nemodifikuotas / nepakeistas.

 

3.5 1/5-1/6 Petrol

– Galima dalyvauti su bet kokiais benzininiais 1/5-1/6 mastelio modeliais.

3.5.1 Duslintuvas

– Kiekvieno atskiro modelio garsas (matuojant 10 metrų atstumu) negali būti didesnis negu 83 decibelai.
– Varžybų teisėjai bet kuriuo varžybų momentu gali pamatuoti modelio skleidžiamą garsą.
– Matuojama varžybų teisėjų pasirinktais prietaisais.
– Jeigu duslintuvas buvo pažeistas ar atitrūko nuo modelio, dalyviui draudžiama lenktyniauti iki gedimas bus pašalintas.

3.5.2 Kuro bakas

– Maksimali kuro bako talpa „1/5-1/6 Petrol“ modeliams, įskaitant visus kuro filtrus ir žarneles, yra 700 kub. cm.

 

3.6 Reikalavimai visų klasių modeliams

3.6.1 Išvaizda

– Varžybų metu modelio korpusas ir visos detalės turi būti tvirtai prie jo pritvirtintos.
– Varžybų metu nukritus kėbului, be jo nuvažiuoti ratai nebus skaičiuojami.
– Korpuse gali būti angos kuro bakui, jungikliui ir variklio nuostatoms pasiekti; taip pat leistina ne didesnė nei 1/3 priekinio lango ploto anga varikliui aušinti, bet tik tuo atveju, jei specialiai šiuo tikslu nėra panaudota kuro užpylimo anga. Angos, skirtos tokiems dalykams, turi būti kiek įmanoma mažesnės.
– Kiekvienas modelis turi būti pažymėtas aiškiai ir gerai matomu numeriu. Numerį skiria organizatoriai, sudarydami važiavimo grupes.

– Modelio korpusas turi būti nudažytas. Skaidraus, t.y., nedažyto, kėbulo atveju laikoma, kad kėbulo nėra.

– Draudžiama „Short Course“ tipo modelių kėbuluose daryti skyles, siekiant sumažinti oro pasipriešinimą šuolio metu. Skylės gali būti tik tose vietose, kur jas numatęs gamintojas.

3.6.2 Valdymo mechanizmai

– Siųstuvai, jų dažniai ir su jais susijusi įranga turi atitikti priimtus standartus.
– Galimi naudoti žemiau nurodyti dažniai:

27 MHz. Tik šie dažniai: 26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 ir 27.255 MHz.
75 MHz. Visi dažniai nuo 61 iki 90
50 MHz. Dažniai 00, 02, 06 ir 08
53 MHz. Dažniai nuo 53.100 iki 53.800 MHz.
2.4 GHz DSM/DSS sistemos.

– Traukos kontrolės, aktyvios pakabos, vairo mechanizmo valdymo pagalba giroskopais ar G jėgos matuokliais naudotis griežtai draudžiama.
– Jutikliai leidžiami tik duomenų perdavimo iš modelio tikslais.
– Draudžiama važiuojant reguliuoti kuro mišinį.
– Neskaitant akceleratoriaus, stabdžių ir vairavimo, jokių kitų funkcijų vairuotojui siųstuvu valdyti negalima.
– Atbulinės eigos pavarą varžybų metu naudoti draudžiama.

3.6.3 Akumuliatorių naudojimo ir krovimo tvarka

– Elektriniams modeliams skirti LiFe ir LiPo akumuliatoriai turi būti su visiškai uždaru, kietu, plastikiniu apsauginiu korpusu („hardcase“). Korpusas negali būti lengvai atidaromos, abi jo pusės turi laikytis kartu be jokių papildomų priemonių (izoliacinės juostos ir pan.). Akumuliatorių korpusas negali būti ardomas, remontuojamas ir pakartotinai suklijuotas. Korpuse leidžiamos tik angos kontaktams/laidams prijungti. Varžybų teisėjas gali pripažinti akumuliatorių netinkamu naudoti, jeigu jo korpusas neatitinka keliamų reikalavimų, jis šnypščia, leidžia skystį, kaista ir t.t.

-Maksimali krovimo srovė per pakrovėją 20A.

-Pakrovėjai, maitinimo šaltiniai privalo turėti CE ženklinimą.

-Maksimali įtampa:

2S LiPo/LiHV – 8.44V;

4S Lipo/LiHV – 16.88V.

Didžiausi 7,4 V LiPo / 6,6 V LiFe plytos tipo akumuliatoriaus matmenys:
Ilgis – 139 mm.
Plotis – 47 mm.
Aukštis – 25,1 mm.

Didžiausi 7,4 V LiPo / 6,6V LiFe balno („saddlepack“) tipo akumuliatoriaus matmenys:
Ilgis – 139 mm. (matuojami galais suglausti akumuliatoriai)
Plotis – 47 mm.
Aukštis – 25,1 mm.

Didžiausi 14,8 V LiPo / 13,2V LiFe plytos tipo akumuliatoriaus matmenys:
Ilgis – 165 mm.
Plotis – 52 mm.
Aukštis – 52 mm

 

Čempionato organizatorius: asociacija „RC-Cars“
Sėkmės varžybose!!!

 


© Aidas Vaičiukynas 2016 - 2024